OGRES HOKEJA KLUBS

Kluba vēsture

ASK/Ogre (īslaicīgi pazīstama kā HK Ogre) bija Latvijas čempionāta komanda, kura bāzēta Ogrē. Piecas reizes komandai izdevās izcīnīt Latvijas čempionāta sudraba medaļas. Komanda tika izveidota 2003. gadā un jau tās pirmajā sezonā izcīnīja Latvijas čempionāta sudraba medaļas. Komandas pamatvārtsargs bija Dmitrijs Žabotinskis.

Pēc 2008.-2009. gada sezonas komanda faktiski pārstāja eksistēt, tāpēc Latvijas čempionāta 2009.—10. gada sezonai, ņemot par pamatu ASK/Ogre fārmklubu, tika izveidota pilnīgi jauna komanda, kura sastāvēja no galvenokārt no Ogres spēlētājiem. 

2011. gadā , lai saglabātu bērnu un jauniešu hokeju Ogrē, bērnu komandu vecāki izlēma dibināt privātu un neatkarīgu biedrību "HK OGRE JUNIORS". Kopš šī brīža visas bērnu un jauniešu hokeja aktivitātes vada un administrē mūsu biedrība. Pateicoties biedrībai, ir iespējama komandu dalība Latvijas Hokeja federācijas rīkotajā čempionātā, kā arī starptautiskos un vietēja mēroga turnīros.

Biedrība sadarbojas ar Ogres novada domi, kā rezultātā ir panākta vienošanās par ledus izmaksu daļēju segšanu treniņu un spēļu vajadzībām, kas savukārt ir radījis iespēju vecākiem saņemt vienu no zemākajām hokeja apmācības pakalpojuma sniegšanas izmaksām Latvijā.

Pašreiz klubā ir 4 komandas, kas piedalās dažādos turnīros, kā arī hokeja iesācēju grupa. Kopā kluba organizētajās nodarbībās piedalās 124 bērni un jaunieši. Klubā strādā 5 treneri, tsk. viens specializētais vārtsargu treneris.


Kluba mērķi

Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta izglītības un audzināšanas darbs, mācību treniņu procesa organizēšana, bērnu un jaunatnes iesaistīšana Biedrības darbībā;

Hokeja kā sporta un dzīves veida attīstīšana, popularizēšana caur bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam apmācību un izglītošanu;

Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam veselīga dzīvesveida un brīvā laika aktīvas izmantošanas attīstīšana un pilnveidošana;

Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sportistu un sporta komandu atbalstīšana Latvijas valsts, jaunatnes izlasēm, šo sportistu un sporta komandu piedalīšanās nacionālajās un starptautiskajās sacensībās;

Dažāda līmeņa bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta sacensību organizēšana, šo sacensību finansiālās, materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes nodrošināšana;

Biedrības ideju popularizēšana, sacensību, apmācību un atpūtas pasākumu organizēšana sportistiem un viņu ģimenēm, Biedrības biedriem un atbalstītājiem, Biedrības sporta komandu izveidošana.

Popularizēt Ogres novada vārdu gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī, piedaloties hokeja sacensībās;

Veikt veselīga dzīvesveida popularizēšanas kampaņas Ogres novada skolās un bērnudārzos